image

ABOUT ThinkMate

จากความเชื่อในกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบ การนำไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนพื้นฐานความเข้าใจในแก่นของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ กอปรกับประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา และการให้บริการสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี ในบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ติดอันดับหนึ่งในสี่ของโลก

บริษัท ธิ้งค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด จึงถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เพื่อมุ่งเน้นการให้คำปรึกษา (Advisory & Consulting) แก่ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรอิสระ ในรูปแบบของเพื่อนคู่คิด ที่อยู่เคียงข้างการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ (Knowledge and Experiences Sharing)  ผ่านการร่วมปฏิบัติงาน
(Co-sourcing) เพื่อผลักดันให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง และสามารถต่อยอดทางความคิด เพื่อให้องค์กร และธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้น ธิ้งค์เมท ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจที่ยังต้องการมีที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำ และเป็นเพื่อนคู่คิดในการบริหารจัดการ และการดำเนินการของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

OUR MISSION
"Beside Your Success"
OUR SERVICES
image
การให้คำปรึกษาด้านการบัญชี
กระบวนการปิดบัญชี การวิเคราะห์ทางการเงิน
การจัดทำรายงานทางการบัญชีการเงิน และภาษีอากร
Budgeting, Reporting and Tax
Accounting and Financial Analysis
image
การให้คำปรึกษาด้านการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
Internal Audit  
Internal Control
and Process Improvement
image
การให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร
การกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
Enterprise Risk Management
image
การให้คำปรึกษาด้านการกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึกเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมการเข้าจดทะเบียนใน ตลท.
Data Analytic
Strategy & IPO Readiness
image
การให้บริการด้านการฝึกอบรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนโยบาย และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Training, Workshop,
Policy and Procedure Set up
COURSES & TRAINING
หลักสูตร และการอบรมของเรา
 
 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งผลต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
ธุรกิจส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบ การดำเนินงานไม่สามารถทำในรูปแบบหรือวิธีการเดิมๆ ได้อีกต่อไป
จากการทำงานร่วมกับผู้บริหาร และเจ้าของกิจการจำนวนมากในช่วงดังกล่าว เราพยายามผลักดันให้
ผู้บริหารเกิดความตระหนักต่อความสำคัญถึงเรื่องการนำข้อมูลตัวเลขทางบัญชี การเงิน
มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำความเข้าใจธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท
ตลอดจนสามารถเห็นข้อมูลเชิงลึก ส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลดีต่อบริษัท 

 
ด้วยเหตุนี้ธิ้งค์เมทจึงสร้างหลักสูตร และการอบรมที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ 
เกิดความเข้าใจ และตระหนักต่อความสำคัญของการเชื่อมโยงเรื่องข้อมูลตัวเลขทางบัญชี การเงิน 
มาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ บริหาร กำหนดกลยุทธ์ให้องค์กร/ธุรกิจ
สามารถแก้ปัญหา ต่อยอด และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 
OUR CLIENTS & ACHIEVEMENT
image
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมผลิตอาหาร และ
  เครื่องดื่ม
 • อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า และแฟชั่น
image
 • ธุรกิจบันเทิง
 • ธุรกิจท่องเที่ยว
 • ธุรกิจร้านอาหาร
 • ธุรกิจการเกษตร
 • ธุรกิจซื้อขายรถยนต์
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจบริการด้านความงาม
 • อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์
 • ธุรกิจของใช้สำนักงาน และ
  ครัวเรือน
 • ธุรกิจการแพทย์ และการให้บริการทันตกรรม
image
 • ธนาคาร
 • องค์กรด้านสังคม และชุมชน
 • องค์กรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
 • โครงการส่งเสริมด้านธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเกษตรกร
 • ฯลฯ
image
 • การบรรยายความรู้ ด้านบัญชี การเงิน ภาษี การบริหารความเสี่ยงองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ฯลฯ แก่สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน อย่างต่อเนื่อง
image

 

 

 Contact us

    Advisory@thinkmate.co.th

    Chakaphat@thinkmate.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้