Turn your insights
into Wealth & Health


“หลักสูตรที่จะช่วยสร้างระบบความคิด (Thinking Process) และระบบการวิเคราะห์เชิงลึก (Insight) บนพื้นฐานของตัวเลข (Number) และข้อมูล (Data) แก่ผู้บริหารและเจ้าของกิจการที่เน้นการต่อยอดการบริหารองค์กรเพื่อนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน”

คุณเคยเจอกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ?
ไม่แน่ใจว่าบริษัทได้ผลกำไร (Profit)
จริงหรือไม่?
ตอบผู้ถือหุ้น (Shareholders)
กรรมการ (Board of directors)
นักลงทุน (Investors)
และหน่วยงานกำกับ (Regulator) ไม่ได้
เรื่องนี้ยากเกินไป ส่งไปให้บัญชี
ช่วยคิดแล้วกัน เพราะไม่มีพื้นฐาน
(Good Foundation)
ตัวเลขบัญชีและการเงินเป็นสิ่งไกลตัว
และยากเกินกว่าจะเข้าใจ
(Good Understanding)
ขาดตัวเลขและข้อมูลในการตัดสินใจ
(Decision Making)
เพราะไม่รู้จะเอามาจากไหน
และใช้อย่างไร (How)?
About

"Turn your insights
into Wealth & Health"

ครั้งแรกกับหลักสูตรที่ฉีกรูปแบบการเรียนรู้ทางด้านบัญชี และการเงินแบบเดิมๆ ที่เป็นแนววิชาการและเข้าใจยาก

The Magic Number คือหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Pain Point) ของผู้บริหารและเจ้าของกิจการ ผ่านประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามากกว่า 18 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบทางความคิด การวิเคราะห์เชิงลึกและการนำไปใช้ จากตัวเลขและข้อมูลทั้งทางการเงิน  (Financial Data) และไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Data) ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเห็นภาพที่ชัดเจน
Thought X Number 
The act of thinking about or considering something, an idea or opinion, or a set of ideas about a particular subject.

“Cambridge Dictionary”
An arithmetical value, expressed by a word, symbol, or figure, representing a particular quantity and used in counting and making calculations and for showing order in a series or for identification.
Every Friday for 4 weeks
(ทุกวันศุกร์เวลา 9.00 - 16.30 น.)
2 Weeks
for
Magic 101-201
  
 
(ปลดล็อคความเข้าใจของ
การบัญชีและการเงิน)
1 Week
for
Workshop : Check-up your
Financial Health
 
(เช็คความมั่งคั่งของกิจการ)
1 Week
for
Food for Thought
& Enhancement
 
(อาหารสมองจากผู้บริหาร
ในธุรกิจชั้นนำ)
Plusᐩ 1on1
for
Consulting clinic
 

(ให้คำปรึกษารายบุคคล)
ทุกวันศุกร์ X4 สัปดาห์
Course Outline

 
0 : Introduction
  

1 : Unlock the Number : Accounting, Financial and Tax Framework
     (ปลดล็อคความเข้าใจของการบัญชี การเงิน และภาษีอากร)

2 : Two &Tool Concept
    (คนและเครื่องมือ)

 
3 : Past , Present and Future
    (ตัวเลขกับช่วงเวลา)

4 : What the Stakeholder, 
    Board of  Directors,  
    Regulator and investors are going to ask? 
    (12 คำถามที่ควรตอบ)

5 : 1 2 3 4 5 of Financial Statements
    (รายงานทางการเงิน)6 : The Number CEOs need to know  
    (Financial Ratio & Measurement )  
    (ตัวเลขที่ท่านต้องรู้)


7. Check up your Financial Health
   (Reality Workshop)
   (เช็คสุขภาพและความมั่งคั่งทางการเงิน)8 : Connecting Operation to Financial
    (เชื่อมโยงการดำเนินงาน – Strategy,
    Digital Marketing, People, Procurement ไปยังการเงิน)

9 : “ZERO to Nine” – Turn your number 
     and insight to help growth and sustainability
     (นำตัวเลขสู่การเติบโตและยั่งยืน)
*เนื้อหาหลักสูตรและผู้บรรยายพิเศษอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
Target Group
CEO / Business Owner /
Start up Founder
C-Suite / Management
  • CEO หรือ เจ้าของกิจการ
  • ผู้บริหาร
  • ผู้ที่ไม่ได้จบทางสายบัญชีและการเงิน
  • ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะและการเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ
  • ผู้ที่เชื่อว่าตัวเลขและInsight จะนำความมั่งคั่ง
    มาสู่ธุรกิจของคุณ

 สิ่งที่คุณจะได้รับ
Upskill & Reskill แนวความคิด
และการพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและรู้พื้นฐานที่สำคัญ
แม้ไม่ได้จบทางสายงานนี้
ทราบสุขภาพทางการเงินที่แท้จริง
ของบริษัทคุณ และสามารถหา Insight
จากข้อมูล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
และการเติบโตในอนาคต
ได้การนำไปต่อยอดการวิเคราะห์
การปรับปรุงพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ (Commercialize)
รวมทั้งการสร้างความมั่งคง
และยั่งยืนของกิจการ


Program Fee


ราคา ท่านละ
58,000* บาท

หมายเหตุ
*ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
*ราคาดังกล่าว รวมค่าที่ปรึกษาจำนวน 1 ครั้งหลังจากการอบรม

Speakers
Speaker and Guest Speakers
Chakaphat Naskan
( คุณชัคพัฒน์ นัสการ )

Founder and Chief Thinking Officer ( CTO )
 ThinkMate Business Advisory Co., Ltd.
 
ประสบการณ์มากกว่า 18 ปี ในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ
ให้กับบริษัทชั้นนำในภาคธุรกิจ องค์กรภาครัฐ
และบริษัท Startup (Advisor, CFO, CPA)
และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย
Chataya Supanpong
(คุณชาตยา สุพรรณพงศ์)
 
Chief Engagement Officer (CEO)
Food Passion Co., Ltd.
(Bar-B-Q Plaza)
Thanida Suiwatana
(คุณธนิดา ซุยวัฒนา)
 
Chief Business Officer  (CBO) 
Lazada
Surakarn Sirimothya
(คุณสุรการ ศิริโมทย์)
 
Chief Financial Officer  (CFO) 
Workpoint Entertainment PCL.
Apichat Poontrakulkiat
(คุณอภิชาติ พูนตระกูลเกียรติ)
 
Assitant Vice President - CRM 
Central Pattana PCL. (CPN)
 
The ultimate responsibility for your business
financial performance belong to the “CEO” or “Management” - That’s you.
 
แล้วคุณจะได้รู้ว่า
มหัศจรรย์ของตัวเลขมีจริง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ เพชรรัตน์ ตั้งติปกรณ์ (ตาล)
   099-350-3555
   themagicnumber@thinkmate.co.th   
   themagicnumber
Powered by MakeWebEasy.com