The Magic Number #2 

Turn your insights
into Wealth & Health


“หลักสูตรที่จะช่วยสร้างระบบความคิด (Thinking Process) และระบบการวิเคราะห์เชิงลึก (Insight) บนพื้นฐานของตัวเลข (Number) รวมทั้งข้อมูลที่สำคัญ (Data) แก่เจ้าของกิจการ CEO และผู้บริหารให้ความสำคัญต่อยอดการบริหารองค์กรเพื่อนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน”

 

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับรุ่นที่ 2 

(รับจำนวนจำกัด)

ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

คุณเคยเจอกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ?
ไม่แน่ใจว่าบริษัทได้ผลกำไร (Profit)
จริงหรือไม่? และไม่รู้ว่ามีเงิน (Cash)
เหลือที่เป็นของเราจริง ๆ เท่าไหร่?

ตอบผู้ถือหุ้น (Shareholders)
กรรมการ (Board of directors)
นักลงทุน (Investors)
และหน่วยงานกำกับ (Regulator) ไม่ได้
เรื่องนี้ยากเกินไป ส่งไปให้บัญชี
ช่วยคิดแล้วกัน เพราะไม่มีพื้นฐาน
(Good Foundation)
ตัวเลขบัญชีและการเงินเป็นสิ่งไกลตัว
และยากเกินกว่าจะเข้าใจ
(Good Understanding)
ขาดตัวเลขและข้อมูลในการตัดสินใจ
(Decision Making)
เพราะไม่รู้จะเอามาจากไหน
และใช้อย่างไร (How)?
About

"Turn your insights
into Wealth & Health"

ครั้งแรกกับหลักสูตรที่ฉีกรูปแบบการเรียนรู้ทางด้านบัญชี และการเงินแบบเดิมๆ ที่เป็นแนววิชาการและเข้าใจยาก

The Magic Number คือหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง (Pain Point) ของผู้บริหารและเจ้าของกิจการ ผ่านประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามากกว่า 18 ปี โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบทางความคิด การวิเคราะห์เชิงลึกและการนำไปใช้ จากตัวเลขและข้อมูลทั้งทางการเงิน  (Financial Data) และไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Data) ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเห็นภาพที่ชัดเจน
Thought X Number 
The act of thinking about or considering something, an idea or opinion, or a set of ideas about a particular subject.

“Cambridge Dictionary”
An arithmetical value, expressed by a word, symbol, or figure, representing a particular quantity and used in counting and making calculations and for showing order in a series or for identification.
Every Friday for 4 weeks
(ทุกวันศุกร์เวลา 9.00 - 16.30 น.)
2 Weeks
for
Magic 101-201
  
 
(ปลดล็อกความเข้าใจของ
การบัญชีและการเงิน
ให้สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน)
1 Week
for
Workshop : Check-up your
Financial Health
 
(เช็คสุขภาพและความมั่งคั่งของกิจการ)
1 Week
for
Food for Thought
& Enhancement
 
(อาหารสมองและประสบการณ์ตรง
จากผู้บริหารในธุรกิจชั้นนำ)
Plusᐩ 1on1
for
Consulting clinic
 

(ให้คำปรึกษารายบุคคลแบบเจาะลึก)
ทุกวันศุกร์ X4 สัปดาห์

 .

 

 

Schedule

.ทุกวันศุกร์ X4 สัปดาห์

• Day1: Friday 24th  July 2020
• Day2: Friday 31st  July 2020
• Day3: Friday  7th August 2020
• Day4: Friday 14th August 2020

 

 
Course Outline

 
0 : Introduction
  

1 : Unlock the Number : Accounting, Financial
    and Tax Framework

     (ปลดล็อกความเข้าใจของการบัญชี การเงิน และ
   ภาษีอากร)
   เน้นย้ำเรื่องการบริหารสภาพคล่องและโครงสร้าง
   ต้นทุนที่ยั่งยืน


2 : Two &Tool Concept
    (คนและเครื่องมือ)
    เพิ่มแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการติดตาม
    ของผู้บริหาร

 
3 : Past , Present and Future
    (ตัวเลขกับช่วงเวลา)

4 : What the Stakeholder, 
    Board of  Directors,
    Regulator and investors are going to ask? 
    (12 คำถามที่ควรตอบ)

5 : 1 2 3 4 5 of Financial Statements
    (รายงานทางการเงิน)6 : The Number CEOs need to know  
    (Financial Ratio & Measurement )  
    (ตัวเลขที่ท่านต้องรู้)


7. Check up your Financial Health
   (Reality Workshop)
   (เช็คสุขภาพและความมั่งคั่งทางการเงิน)8 : Connecting Operation to Financial
    (เชื่อมโยงการดำเนินงาน – Strategy,
    Digital Marketing, People, Procurement
    ไปยังการเงิน)


9 : “ZERO to Nine” – Turn your number 
     and insight to help growth and
     sustainability

     (นำตัวเลขสู่การเติบโตและยั่งยืน)
*เนื้อหาหลักสูตรและผู้บรรยายพิเศษอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
Target Group
CEO / Business Owner /
Start up Founder
C-Suite / Management
เจ้าของกิจการ/ CEO/ ผู้บริหาร

  • ที่ตระหนักว่าบัญชีและการเงินมีความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจ
  • ที่สนใจพัฒนาทักษะและการเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ
  • ที่เชื่อมั่นว่าตัวเลขและInsight จะนำความมั่งคั่ง และยั่งยืนมาสู่ธุรกิจของคุณ

 สิ่งที่คุณจะได้รับ
Upskill & Reskill แนวความคิด
และการพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและรู้พื้นฐานที่สำคัญ
แม้ไม่ได้จบทางสายงานนี้
ทราบสุขภาพทางการเงินที่แท้จริง
ของบริษัทคุณ และสามารถหา Insight
จากข้อมูล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
และการเติบโตในอนาคต
ได้การนำไปต่อยอดการวิเคราะห์
การปรับปรุงพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
และเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ (Commercialize)
รวมทั้งการสร้างความมั่งคง
และยั่งยืนของกิจการ


Program Fee


ราคา ท่านละ
58,000* บาท

หมายเหตุ
*ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
*ราคาดังกล่าว รวมค่าที่ปรึกษาจำนวน 1 ครั้งหลังจากการอบรมตามเงื่อนไขของหลักสูตร

Speakers
Speaker and Guest Speakers
Chakaphat Naskan
(คุณชัคพัฒน์ นัสการ)
 
Founder and Chief Thinking Officer ( CTO )
 ThinkMate Business Advisory Co., Ltd.
 
ประสบการณ์มากกว่า 18 ปี ในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ
ให้กับบริษัทชั้นนำในภาคธุรกิจ องค์กรภาครัฐ
และบริษัท Startup (Advisor, CFO, CPA)
และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย
Chataya Supanpong
(คุณชาตยา สุพรรณพงศ์) 

Chief Engagement Officer (CEO)
Food Passion Co., Ltd.
(Bar-B-Q Plaza)
Surakarn Sirimothya
(คุณสุรการ ศิริโมทย์)
 
Chief Financial Officer  (CFO) 
Workpoint Entertainment PCL.
Werapong Goo
(คุณวีระพงศ์ โก)
 
Head of  Retail
Lazada
 
The ultimate responsibility for your business
financial performance belong to the “CEO” or “Management” - That’s you.
 
แล้วคุณจะได้รู้ว่า
มหัศจรรย์ของตัวเลขมีจริง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ เพชรรัตน์ ตั้งติปกรณ์ (ตาล)
   099-350-3555
   themagicnumber@thinkmate.co.th   
   themagicnumber
Powered by MakeWebEasy.com